Συστήματα A.M.E.A

Πλατφόρμες κάθετης και διαγώνιας μετακίνησης

Τα αναβατόρια και οι πλατφόρμες αυτές μπορούν να καλύψουν μικρό σχετικά ύψος και να μεταφέρουν και αναπηρικά αμαξίδια. Μετακινούνται είτε κάθετα είτε διαγώνια κατά μήκος σκάλας.  

Αναβατόρια σκάλας ΑΜΕΑ

Πρόκειται για ειδικά καθίσματα, που εγκαθίστανται κατά μήκους της σκάλας και με τα οποία μπορεί ο χρήστης να μεταφερθεί στους πάνω ορόφους.

Τα συστήματα που εγκαθιστούμε είναι αθόρυβα και εύκολα στην χρήστη τους. Τέλος, εγγυώμεθα για την μακρόχρονη διάρκεια ζωής τους και την εύκολη πρόσβαση σε ανταλλακτικά.

Οικιακοί ανελκυστήρες

Οι οικιακοί ανελκυστήρες αποτελούν μια ακόμη λύση για την διευκόλυνση της καθημερινότητας ατόμων με κινητική αδυναμία, καθώς μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα σε οποιοδήποτε σπίτι με πάνω από ένα επίπεδο. Δεν απαιτούν βάθος πυθμένα ούτε ύψος φρέατος πέραν της ωφέλιμης διαδρομής, μηδενίζοντας έτσι τις κατασκευαστικές προϋποθέσεις για την τοποθέτησή τους. 

Ποια είναι η νομοθεσία σχετικά με τα συστήματα πρόσβασης ΑΜΕΑ;

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067/2012 (ΦΕΚ Α-79/9-4-2012)

Όλα τα νέα κτήρια που κατασκευάζονται και δεν χαρακτηρίζονται αμιγώς κατοικίες, απαιτείται να διαθέτουν συστήματα πρόσβασης στους χώρους τους, τόσο στις εισόδους όσο και  στο εσωτερικό, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν έυκολα και αυτόνομα να έχουν πρόσβαση σε αυτούς.