Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη

Τακτική συντήρηση: η βάση της ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα

Πρώτη αρχή της Εταιρεία Γ. Βλασόπουλος – Δ. Γαλανόπουλος & Σια ΟΕ υπήρξε πάντα, και παραμένει, η προτεραιότητα στην ασφάλεια. Τηρούμε ευλαβικά τα πρωτόκολλα συντήρησης, με τακτικές επισκέψεις και περιοδικούς ελέγχους στα επιμέρους εξαρτήματα του ανελκυστήρα. 

Είμαστε διαθέσιμοι αυτοπροσώπως 24 ώρες το 24ωρο, θεωρώντας κάθε επικοινωνία με τους πελάτες μας σημαντική και ανταποκρινόμενοι άμεσα σε κάθε κλήση.

το 24ωρο εξυπηρέτηση
1 ώρες

Πακέτο συντήρησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας

Κάθε κτήριο έχει διαφορετικές ανάγκες. Προσαρμόζουμε αναλόγως τις υπηρεσίες μας, για να παρέχουμε αυτά που χρειάζεστε. Προσφέρουμε οικονομικές τιμές συντήρησης χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στην ασφάλεια και στις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Τακτική Συντήρηση

Συντήρηση και τακτικός έλεγχος από συνεργείο της εταιρείας μας, με βάση την συχνότητα συντήρησης που απαιτείται από τον νόμο, αναλόγως της χρήσης του κτηρίου. 

Επισκευή

Αν κάποιο εξάρτημα χρειάζεται αλλαγή, ενημερώνουμε για το κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο και πραγματοποιούμε την επιδιόρθωση άμεσα ή όταν ορίσει ο πελάτης.

Αποκατάσταση Βλαβών

Σε περίπτωση βλάβης, ανταποκρινόμαστε άμεσα, καθώς υπάρχουν συνεχώς τεχνικοί που βρίσκονται σε επιφυλακή. 

24ωρη Εξυπηρέτηση

Παρέχουμε 24ωρη υπηρεσία άμεσης αποκατάστασης βλαβών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα πακέτα συντήρησης μας. Ζητήστε δωρεάν μελέτη και προσφορά για την εγκατάσταση ή την αναβάθμιση του ανελκυστήρα σας.