Ανελκυστήρες Φορτίων

Μηχανικοί / Υδραυλικοί ανελκυστήρες φορτίων

Οι ανελκυστήρες φορτίων είναι μεγάλης χωρητικότητας, τόσο σε μέγεθος όσο και σε ωφέλιμο φορτίο. Συνήθως τοποθετούνται σε αποθήκες, βιομηχανικούς χώρους, πάρκινγκ και πολυκαταστήματα. Το μέγεθός τους, τους επιτρέπει να μεταφέρουν φορτία και επιβάτες ταυτόχρονα.

Μπορούν να τοποθετηθούν και χωρίς μηχανοστάσιο

Ανελκυστήρες μικρών φορτίων (Dumbwaiter)

Δεν απαιτούν προϋπάρχον φρεάτιο, αλλά τοποθετούνται εντός μιας μεταλλικής κατασκευής. Το μέγεθος τους είναι πολύ μικρό και δεν χρησιμοποιούνται από άτομα. Τοποθετούνται εύκολα και παντού. Συνήθως μπορούν να μεταφέρουν έως και 300 κιλά. 

Είναι ιδανικοί για την μεταφορά αντικείμενων όπως τρόφιμα, μικροεμπορεύματα κοκ. Συνήθως χρησιμοποιούνται από καφετέριες και εστιατόρια.