Αναβάθμιση Ανελκυστήρων

Γιατί πρέπει να εκσυγχρονιστεί ένας ανελκυστήρας

Δίνουμε Νέα Πνοή στους Ανελκυστήρες

Με την πάροδο του χρόνου, καθώς τα κτήρια των πόλεων γηράσκουν, ενώ τα πρότυπα ασφαλείας αυστηροποιούνται, θεσμοθετούνται διαδικασίες συμμόρφωσης των παλαιών εγκαταστάσεων προς τα ισχύοντα πρότυπα. Οι διαδικασίες αυτές στη χώρα μας έχουν λάβει την μορφή Υπουργικών Αποφάσεων που διέπουν τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών/διαχειριστών και συντηρητών ανελκυστήρων. 

Αναλαμβάνουμε την μερική ή ολική αναβάθμιση ή αντικατάσταση οποιουδήποτε παλαιού ανελκυστήρα, πετυχαίνοντας:

  • Βελτίωση της ασφάλειας
  • Συμμόρφωση προς τα ισχύοντα πρότυπα
  • Αισθητική αναβάθμιση του οπτικού μέρους της εγκατάστασης 
  • Καλύτερη απόδοση του μηχανισμού
  • Οικονομικότερη λειτουργία
  • Βελτιωμένη εμπειρία για τον επιβάτη
  • Έκδοση άδειας λειτουργίας – σε περιπτώσεις που η εγκατάσταση στερείται στοιχείων νομιμότητος

Πλήρες πακέτο εκσυχρονισμού

Αναλαμβάνουμε όλες τις φάσεις της αναβάθμισης κάθε είδους και βαθμού παλαιότητας ανελκυστήρα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το πρότυπο που εφαρμόζεται για κάθε είδος / έτος κατασκευής εγκατάστασης.

Δωρεάν Έλεγχος και Μελέτη

Εφ’ όσον δεν έχει προηγηθεί έλεγχος και σύνταξη έκθεσης ελλείψεων από φορέα πιστοποίσης, καταμετρούμε τις ελλείψεις της εγκατάστασης ως προς το εκάστοτε αρμόδιο πρότυπο και καθορίζουμε τα προς αναβάθμιση τμήματα και τα προς αντικατάσταση εξαρτήματα, προκειμένου να επιτευχθεί η  συμμόρφωση με το πρότυπο.

Σχεδιασμός και Υλοποίηση

Παρουσιάζουμε την μελέτη μας στον πελάτη, μαζί με τις προτάσεις μας για την βελτίωση της λειτουργίας του ανελκυστήρα και συναποφασίζουμε για την πορεία των εργασιών.

Πιστοποίηση

Μετά την αποπεράτωση της αναβάθμισης, πιστοποιούμε την εγκατάσταση σε συνεργασία με φορέα πιστοποίησης.

Αντικατάσταση συγκεκριμένων μερών

Τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται να αντικαταστήσουμε ολόκληρο τον ανελκυστήρα, καθώς έχουμε την εμπειρία για να καθορίσουμε τα συγκεκριμένα τμήματα της εγκατάστασης που, είτε λόγω φθοράς είτε λόγω παρωχημένων προδιαγραφών, επιβάλλεται να αντικατασταθούν. Επιτυγχάνουμε έτσι συμμόρφωση με τα ισχύοντα σήμερα πρότυπα, αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας, αλλά και εξοικονόμηση πόρων, τόσο στην φάση της αναβάθμισης, όσο και, μέσω βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, σε βάθος χρόνου. 

Αντικατάσταση ανελκυστήρα

Μερικές φορές απαιτείται ολική αλλαγή του ανελκυστήρα. Συνήθως αυτό ισχύει για περιπτώσεις που ο ανελκυστήρας είναι παλαιός και χαμηλής ποιότητας εγκατάστασης, και η μερική αντικατάσταση δεν συμφέρει οικονομικά ή δεν επαρκεί για την συμμόρφωση με τα σημερινά πρότυπα. Στις περιπτώσεις αυτές προκρίνεται η ολική αντικατάσταση του με νέον, προηγμένης τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας το ίδιο φρεάτιο για την εγκατάσταση.

Προηγμένη αισθητική και ποιότητα

Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες ελληνικές και ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρείες ανελκυστήρων ώστε να παρέχουμε μεγάλο φάσμα επιλογών, από τον θάλαμο και τις πόρτες του ανελκυστήρα ως το πλαίσιο και τα μπουτόν του. Η χρήση επώνυμων εξαρτημάτων διασφαλίζει ότι ο ανελκυστήρας που εκσυγχρονίζουμε θα παραμείνει εύκολος στην συντήρηση του, με ευρέως διάθεσιμα ανταλλακτικά.

Αναβάθμιση στην ασφάλεια

Με τον εκσυχρονισμό του ανελκυστήρα οι ανελκυστήρες όχι μόνο συμμορφώνονται με την νομοθεσία, αλλά και ευθυγραμμίζονται με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στο πεδίο της ασφάλειας των επιβατών. Με τεχνολογίες όπως ο αυτόματος απεγκλωβισμός σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι πελάτες μας αισθάνονται  μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια στον ανελκυστήρα τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα πακέτα συντήρησης μας. Ζητήστε δωρεάν μελέτη και προσφορά για την εγκατάσταση ή την αναβάθμιση του ανελκυστήρα σας.