Ανελκυστήρες Ατόμων

Ηλεκτροκίνητοι μηχανικοί ανελκυστήρες

Με Μηχανοστάσιο

Οι μηχανικοί ανελκυστήρες με μηχανοστάσιο αποτελούν την κλασσική επιλογή. Μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε κτήριο είτε χαμηλού ύψους είτε ψηλότερου. Έχουν υψηλές αποδόσεις τόσο στην δυνατότητα μεταφοράς φορτίου όσο και στις ταχύτητες που αναπτύσσουν. 

Παρόλα αυτά, απαιτούν έναν αποκλειστικό χώρο, που λειτουργεί ως μηχανοστάσιο, για την τοποθέτηση του κινητήριου μηχανισμού, και που βρίσκεται είτε στο κάτω μέρος είτε στο πάνω μέρος του όλου έργου.

Χωρίς Μηχανοστάσιο (MRL)

Οι μηχανικοί ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο, έχουν τον κινητήριο μηχανισμό εντός του φρεατίου. Αυτό τους δίνει μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς απαιτούν λιγότερο χώρο στην τοποθέτηση τους, χαρακτηριστικό που τους καθιστά ιδανικούς για κτήρια όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία και γραφεία, αλλά και για μέσα μαζικής μεταφοράς. Επιπλέον, αποτελούν μια φιλικότερη προς το περιβάλλον λύση.

Οι ηλεκτροκίνητοι μηχανικοί ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο έχουν όλα τα πλεονεκτήματα των αντίστοιχων με μηχανοστάσιο, αλλά συνήθως έχουν περιορισμό στο μέγιστο ωφέλιμο φορτίο που μπορούν να ανυψώσουν.

 Παρόλα αυτά, υπάρχουν ειδικοί ανελκυστήρες φορτίων χωρίς μηχανοστάσιο, με υψηλές δυνατότητες μεταφοράς φορτίου.

Υδραυλικοί ανελκυστήρες

Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες λειτουργούν χωρίς τον κλασσικό ηλεκτροκινητήρα των μηχανικών ανελκυστήρων. Διαθέτουν μια ειδική δεξαμενή λαδιού η οποία, μέσω μιας ηλεκτροκίνητης αντλίας, μεταφέρει υγρό προς το έμβολο, το οποίο με την σειρά του δίνει κίνηση στον θάλαμο. Σε σύγκριση με τους μηχανικούς, κινούνται με χαμηλότερη ταχύτητα και φτάνουν σε χαμηλότερο ύψος. Παρόλα αυτά έχουν τις χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις και είναι η οικονομικότερη επιλογή από άποψη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, το φρεάτιο τους μπορεί να είναι μικρότερου μεγέθους.

Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες είναι μια πολύ καλή λύση για πολυκατοικίες μικρού και μεσαίου μεγέθους αλλά και για κτήρια γραφείων μικρού ύψους, mall και ιδιόκτητες κατοικίες. 

Υπάρχουν λύσεις με ή χωρίς μηχανοστάσιο. 

Οικιακοί ανελκυστήρες

Οι οικιακοί ανελκυστήρες δεν απαιτούν την ύπαρξη φρεατίου, αλλά μπορούν να τοποθετηθούν σε ειδικό περίβλημα μεταλλικής κατασκευής. Αυτό τους καθιστά ιδανική επιλογή για υφιστάμενα κτήρια που δεν διαθέτουν χώρο για φρεάτιο. Δίνουν ευρύτερες επιλογές ως προς την τοποθέτηση τους.

Επιπλέον μπορούν να τοποθετήθουν ακόμα και έξω από το κτήριο.