Πιστοποιήσεις Ανελκυστήρων - Νομοθεσία

Ποιά είναι η νομοθεσία για τον εκσυγχρονισμό των ανελκυστήρων;

Mε τον ΦΕΚ 2604 (ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008) η πιστοποίηση του ανελκυστήρα γίνεται υποχρεωτική. Ο έλεγχος του ανελκυστήρα επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να βεβαιωθεί ότι εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις τις νομοθεσίας. Η χρονική αυτή περίοδος εξαρτάται από τον τύπο χρήσης του κτηρίου. 

Συνεργαζόμαστε με κοινοποιημένους φορείς και αναλαμβάνουμε τον έλεγχο του ανελκυστήρα και την πιστοποίησή του. Σε περίπτωση που απαιτούνται εργασίες αναβάθμισης, αναλαμβάνουμε την μελέτη και τις εργασίες που απαιτούνται προκειμένου η εγκατάσταση να αποκτήσει πιστοποίηση.